Zeg mij aan wien ik toebehoor

Bron: ‘Zeg mij aan wien ik toebehoor’   Het Verzetskruis 1940 – 1945

dr. C.M. Schulten

Foto boek zeg mij..

 

Uitreiking: 2 oktober 1952 in het Pa1eis op de Dam door koningin Juliana.

Koninklijk Besluit van 25 juli 1952 no. 58:

J.J. Barendsen, H.D.J. Beernink, C.J. van den Berg-van der Vlis, E.J. Bosch ridder van Rosentha1, F.G.M. Conijn, F. Datema, J. Gelderman, J. ter Horst, T.J. Kroeze, A.J. Rozeman, G. Schoonman, L. Zwanenburg.

 

Hoofdstuk zes:  Biografische notities
Blz. 160

LAMMERT ZWANENBURG
Geboren 22 juni 1894 te Oudehorne, gemeente Schoterland
Gefusilleerd 19 oktober 1944 te Westerbork
Landbouwer
Gehuwd,  twee kinderen
Kerkgenootschap: Gereformeerd

Sinds augustus 1942 was L. Zwanenburg wonende te Beilen, als contactman betrokken bij de LO en de LKP. Op zijn boerderij bood hij onderdak aan onderduikers.

De eersten waren enkele verspreiders van Vrij Nederland, en W.P. Speelman. Ook joden en geallieerde piloten vonden op de boerderij aan de Beilervaart een onderkomen. In de nacht van 18 op 19 oktober 1944 werd zijn boerderij door de Landwacht overvallen en Zwanenburg werd gearresteerd. In de avond van 19 oktober 1944 werd Lammert Zwanenburg met de timmerman L. Bruulsema en de distributie-ambtenaar H. Wiegers, ­beiden eveneens uit Beilen, gefusilleerd nabij het kamp Westerbork.

Hun lichamen werden verast. Twee joodse gevangenen begroeven de as, welke later is overgebracht naar Beilen en bijgezet op de Nieuwe Algemene Begraafplaats, nummer 102.