Recht op wraak

foto boek recht op wraal

Schrijver: Jack Kooistra en Albert Oosthoek
ISBN:9789077948255

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden door het Nederlandse verzet meer dan vijfhonderd tegenstanders om het leven gebracht. Meestal ging het om Duitsers, verraders of collaborateurs, maar soms vielen er bij liquidaties ook ‘onwillige’ onderduikers en ‘gewone’ Duitse militairen.

In dit boek aandacht voor de handelswijze van het Nederlands verzet. De verzetsstrijders verkeerden, met name in de laatste oorlogsjaren in een dilemma. De Duitsers reageerden met steeds heftigere represailles na aanslagen van het verzet waardoor veel duizenden Nederlanders indirect slachtoffer konden worden van de acties die werden uitgevoerd.

In het boek staan de namen vermeld van de slachtoffers, voor zover die bekend zijn, met daarbij waar mogelijk een beschrijving van de wijze waarop ze ter dood werden gebracht door het verzet.